JÁTSSZ ÉS NYERJ MINDEN HÉTEN!

Regisztrálj

a Hufbau Piedl balatonalmádi vagy balatonfüredi áruházaiban és
nyerd meg az értékes nyereményeket, akár minden héten!
A regisztrációddal nem csak részt veszel a nyereményjátékban,
hanem azonnal zsebre vághatsz egy
10% kedvezményre jogosító kupont,
amelyet akár azonnal igénybe vehetsz.

Regisztrációra fel!

 

NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Jelen játékszabályzat tartalmazza a HufBau Piedl építőanyag kereskedés (székhely: 8220 Balatonalmádi, Álmos u. 2., adószám: 11709291219, cégjegyzékszám: 1909518789 továbbiakban: „Szervező”) által, a https://www.facebook.com/piedltuzep/ oldalon, a www.tuzeppiedl.hu oldalon és a saját áruházaiban meghirdetésre és lebonyolításra kerülő, „Játssz és nyerj minden héten!” elnevezésű nyereményjáték (a továbbiakban: Játék) feltételeit, lebonyolításának szabályait és a Játékkal összefüggő adatkezelésekre vonatkozó tájékoztatást (a továbbiakban: Játékszabályzat).

 1. RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK

1.1. A Játékban az 1.3. pontban foglalt kivételekkel részt vehet minden 18. életévét betöltött természetes személy, aki a Balatonalmádi, Álmos u. 2. és/vagy a Balatonfüred, Fürdő út 25/B áruházakban ellátogat és a látogatása alkalmával regisztrál a játékba, az üzletekben átvehető regisztrációs szelvényen és elfogadja a jelen Játékszabályzatot.

1.2. A Játékos a Játékra való jelentkezésével visszavonhatatlanul kijelenti, hogy a Játékban részt kíván venni és a jelen Játékszabályzatot a benne foglalt adatkezelési tájékoztatóval pedig teljes körűen megismerte, annak valamennyi rendelkezését magára nézve kötelezőnek elfogadja. Amennyiben a Játékos a Játékszabályzatot – annak bármely rendelkezése tekintetében – nem fogadja el, vagy azzal kapcsolatban kifogást emel, és ennek tényét írásban jelzi a Szervezőnek, a Játékban nem vehet részt.

1.3. A Játékban nem vehetnek részt a Szervező munkavállalói, a Szervezővel munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók, és mindezen személyeknek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 8:1. § (1) bekezdés 1. pontban meghatározott közeli hozzátartozói.

1.4. A Játékban való részvétel önkéntes.

 1. A JÁTÉK IDŐTARTAMA, LEÍRÁSA, A JÁTÉKRA VALÓ JELENTKEZÉS

2.1. A Játék 2020. július 13. nap 2020. szeptember 20. napig, az üzletek nyitva tartását figyelembe véve.

2.2. A Szervező a Facebookon regisztrált felhasználókat a Játékban való részvételre a Szervező https://www.facebook.com/piedltuzep/ Facebook oldalán történő posztolással (“Játékra meghívó poszt”), a www.tuzeppiedl.hu weboldalon történő publikálással, az áruházakban elhelyezett plakátokkal és különböző online és offline hirdetési felületekkel invitálja meg. A Szervező a Játékra meghívó posztot 2020. július 13. nap 9 órakor teszi közzé a fent megjelölt Facebook oldalán, a www.tuzeppiedl.hu oldalra pedig 2020. július 12-én helyezi el a figyelemfelhívó anyagait, illetve a Játékszabályzatot.. A Szervező a Játékra meghívó posztban elhelyezi a jelen Játékszabályzat linkjét is.

2.3. Szervező a Játékra felhívó posztban feltölt egy képet és egy ahhoz kapcsolódó felhívást („Játssz és nyerj minden héten!”). A Játékra jelentkezni az üzletekben kihelyezett regisztrációs szelvények maradéktalan kitöltésével és a Játékra vonatkozó szabályzat és adatkezelés elfogadásával lehet. A Szervező a Játék nyertesét (a továbbiakban: Nyertes) a (Játék időtartama alatt, folyamatosan hétről hétre megnyerhető tárgynyeremények) a regisztráció szelvényt maradéktalanul kitöltők között tárgyhetet követő 5 munkanapon belül nyilvános sorsolás keretein belül a sorsolja ki. A sorsolás helyszíne: 8220 Balatonalmádi, Álmos u. 2. szám.

A sorsolások tervezett időpontjai:

 1. 07. 21. kedd 16 óra 30 perc. Nyertese: Pasztyerik László
 2. 07. 28. kedd 16 óra 30 perc. Nyertese: Orgoványi András
 3. 08. 4. kedd 16 óra 30 perc. Nyertese: Kövi Szabolcs
 4. 08. 11. kedd 16 óra 30 perc. Nyertese: Holecz Györgyné
 5. 08. 18. kedd 16 óra 30 perc. Nyertese:
 6. 08. 25. kedd 16 óra 30 perc. Nyertese:
 7. 09. 01. kedd 16 óra 30 perc. Nyertese:
 8. 09. 08. kedd 16 óra 30 perc. Nyertese:
 9. 09. 15. kedd 16 óra 30 perc. Nyertese:
 10. 09. 22. kedd 16 óra 30 perc. Nyertese:

A sorsolások időpontjai tervezett időpontok, a játék időtartama alatt a Szervező ettől eltérhet.

A Játékban elérhető nyeremény (a továbbiakban: Nyeremény):

 1. Ferro Algeo Square kádtöltő csaptelep 1 db
 2. Ferro Algeo Square mosdótöltő csaptelep 1 db
 3. Ferro Bateria kádtöltő csaptelep 1db
 4. Ferro One kádtöltő csaptelep 1 db
 5. Novaservis mosogató csaptelep 1 db
 6. GT Géptartó táska Energy + 25x25x25 cm, 12 L GRAPHITE 58G015 1db
 7. GRAPHITE 59G110 sarokcsiszoló 125 mm 1100W 1db
 8. 4 utas elágazó zárható 52-240 1 db
 9. Varing Szektoros locsoló 52-160 1 db
 10. GT Svédfogó topex 34D752 1,5˝ egyenes 1db

A nyeremények heti beosztása a www.tuzeppiedl.hu oldalon közzétett online pdf dokumentációban érhető el.

2.4. A Játékra való jelentkezés határideje (eddig az időpontig kell a regisztráció szelvényeket leadni az üzletekben): a játék időtartamának heti beosztása szerint minden aktuális hét szombat 12 óra 00 perc. A Játékra való jelentkezés minden héten lehetséges.

2.5. Szervező felhívja a figyelmet arra, hogy minden olyan nevezés, amely nem érkezik be a 2.4. pont szerinti határidőig, vagy nem a jelentkezés menetének, illetve a Játékra való jelentkezés szabályai szerint nem megfelelően történik (pl. a jelentkező nem tölti ki maradéktalanul a regisztrációs szelvényt), nem jogosít fel a Játékban való részvételre.

2.6. A műszaki hibából adódóan be nem érkezett nevezések nem jogosítanak fel a részvételre. A fentiekhez hasonlóan nem lesz jogosult a Nyereményre az sem, aki nem létező személyre vonatkozó, illetve nem valós adatokkal létrehozott regisztrációs szelvénnyel vesz részt a Játékban azért, hogy nyerési esélyeit ilyen megtévesztő módon növelje.

2.7. A Szervező a Játékban való részvétel lehetőségét megvonhatja attól a jelentkezőtől, aki a Játékra meghívó poszthoz trágár vagy a Szervezőre, illetve harmadik személyekre sértő kifejezést tartalmazó hozzászólást fűz. A Szervező fenntartja a jogot az ilyen hozzászólás részben vagy egészben történő törlésére is.

2.8. Abban a nem várt esetben, ha eltérés adódik ezen Játékszabályzat és a Játékra meghívó megjelenések között, akkor minden esetben a játékszabályban rögzített feltételek az irányadóak.

 1. A NYERTES KIVÁLASZTÁSA

3.1. A Nyertes kiválasztása az összes, a jelen Játékszabályzatban meghatározott ütemezés szerint történik, nyilvános sorsoláson. A nyilvános sorsoláson bárki részt vehet. A nyilvános sorsolások alkalmával (azaz hetente, a játék időtartama alatt), minden esetben 1 fő nyertest sorsol ki, azaz összesen a játék időtartama alatt 10 fő nyertest.

3.2. A Szervező a Nyertes(ek) nevét a https://www.facebook.com/piedltuzep/ Facebook oldalán, a hírvonalára kihelyezett posztban és swww.tuzeppiedl.hu oldalon teszi közzé, a Nyertes kiválasztását követő 5 munkanapon belül. A Nyertesnek ezt követően 15 napon belül direkt Facebook üzenetben (Messengeren keresztül) vagy személyesen a 8220 Balatonalmádi, Álmos u. 2. szám alatti áruházban kell felvennie a kapcsolatot a Szervezővel annak érdekében, hogy a Nyereményét átvehesse. A Játékra való jelentkezéssel a játékban résztvevő kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy nyertessége esetén a Szervező a nevét közzétegye. Amennyiben a Nyertes nem veszi fel a kapcsolatot a Szervezővel a fenti határidőben vagy, ha a Nyeremény átadásakor nem igazolja kielégítő módon életkorát, illetve nem adja meg a Nyeremény átvételéhez szükséges adatait vagy egyéb okból nem jogosult a Nyeremény átvételére; a Nyeremény nem kerül átadásra sem neki, sem a Játék más résztvevőjének.

 1. A NYEREMÉNY, NYEREMÉNY ÁTADÁSA

4.1. Eltérő rendelkezés hiányában minden Nyeremény a Nyertes nevének közzétételére irányadó határidőtől számított 21 napon belül kerül átadásra. A vonatkozó adók a Szervezőt terhelik.

4.2. A Szervező fenntartja a jogot, hogy azonos vagy nagyobb értékű alternatív nyereményt (nyeremény alternatívákat) biztosítson, ha a meghirdetettek valamilyen okból nem elérhetőek.

4.3. A Nyeremény nem ruházható át, készpénzre vagy egyéb tárgyi nyereményre nem váltható.

4.4. A Nyeremény átvétele a Nyertes és a Szervező által direkt módon megállapodott napon, nyitvatartási időben történik, a 8220 Balatonalmádi, Álmos u. 2 szám alatti áruházban. Az átadás helyszínére történő utazása költségeit a Nyertesnek kell viselnie. Amennyiben a Nyertes a megállapodott helyszínen és napon olyan okból nem jelenik meg, amelyért felelős, a Szervező nem köteles a Nyeremény átvételére újabb alkalmat biztosítani.

4.5. A Szervező felhívja a figyelmet, hogy a Nyeremény átadása előtt minden Nyertes köteles igazolni a személyazonosságát. Ennél fogva minden Nyertes köteles az átadás helyszínén a Szervező Nyeremény átadásáról gondoskodó alkalmazottainak a személyazonosító okmányát és lakcímigazolványát bemutatni annak érdekében, hogy a Nyeremény átvételét igazoló papír alapú átadás-átvételi elismervényen a helyes adatai szerepeljenek. Ennek megtagadása esetén a Nyertes a Nyereményre való jogosultságát elveszíti.

 1. FELELŐSSÉG

5.1. Szervező a Játékban való részvétel lehetőségét a Játékszabály megszegése esetén bármely résztvevőtől megvonhatja.

5.2. Szervező nem vállal felelősséget a rajta kívül álló okból előállt üzemzavar esetén bekövetkezett károkért, vagy ezen okból a Játék átmeneti vagy végleges leállásáért.

5.3. A korábbi hiányosságáért (névelírás, stb.), illetve az ezzel kapcsolatos, Játékost terhelő mulasztásért, az értesítési és/vagy átadási késedelemért a Szervező nem vállal felelősséget. A Játékosok az általuk tévesen szolgáltatott vagy a valóságnak nem megfelelő adatokból adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát, pontosságát a Játékra történő jelentkezés során a Szervezőnek nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben a Játékosokat terheli.

5.4. A Szervező a Nyeremények hibáiért kizárja a felelősségét, amennyiben önhibáján kívül, vagy valamilyen nem várt okból kifolyólag károsodnak. A Szervező kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Játékban való részvétel során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő, vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért.

5.5. Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játék feltételeit indokolt esetben a Nyertesek kiválasztása előtt megváltoztassa azzal, hogy arról a https://www.facebook.com/piedltuzep/ Facebook oldal hírvonalán és a www.tuzeppiedl.hu megjelentetetti a tájékoztatásként és abban a megfelelően módosított Játékszabályzatot is elérhetővé teszi.

5.6. A Szervező döntése minden, a Játék lebonyolításával kapcsolatos ügyben végleges és fellebbezésnek nincs helye.

5.7. A Szervező kijelenti, hogy a Játékot a Facebook nem támogatja, és nem kezeli, a Játék a Facebookhoz nem kapcsolódik, a Facebookkal összefüggésbe nem hozható. A Játékos a Játékra való jelentkezéssel tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Nyereményjátékkal összefüggésben a Facebookkal szemben semmilyen igényt nem támaszthat.

 1. ADATKEZEZELÉSSEL KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÁS

6.1. A Játékban való részvétellel, annak lebonyolításával kapcsolatos adatkezelés a Játékos önkéntes hozzájárulásán alapul, az adatkezelés jogalapja a Játékos hozzájárulása. A Játékos a Játékra való jelentkezéssel adja a hozzájárulását ahhoz, hogy a Szervező:

 1. a) a nevét, az emailcímét, telefonszámát és az állandó lakhelyének irányítószámát a Játék lebonyolítása és nyertessége esetén az erről való kiértesítése céljából kezelje;
 2. b) nyertessége esetén a direkt üzenetváltás (Messenger) lehetőségével a kapcsolattartás és a Nyeremény átadása megkönnyítésének céljából kezelje;
 3. c) a nevét, születési helyét és idejét, édesanyja születési nevét és a lakcímét a Nyertes kilétének megállapítása és a Nyeremény átadása megtörténtének igazolása céljából kezelje. A jelen alpontban felsorolt személyazonosító adatokat és lakcímet a Nyertesnek a Nyeremény átvételekor szükséges megadnia, azokat a Szervező a nyeremény átadását igazoló átadás-átvételi elismervényen rögzíti.

d, a játékban való részvétellel a játékos hozzájárul, hogy a Hufbau Piedl az önkéntesen megadott adatokat marketing és egyéb, az értékesítésekhez kapcsolódóan felhasználja és kezelje.

6.2. Szervező felhívja a figyelmet arra, hogy ha a Nyertes a 6.1. pont c) alpontban meghatározott adatokat nem adja meg a Szervező részére, úgy a Nyereményre való jogosultságát elveszíti.

6.3. A Nyertes esetlegesen megadott nevét, telefonszámát, e-mail címét és irányítószámát a Szervező a Nyertes hozzájárulásának visszavonásáig kezeli és használja. A Játékos, illetve a Nyertes egyéb, fent megjelölt adatait a Szervező a Játék lezárulásától számított 1 évig kezeli (tárolja) a 6.1. pontban meghatározott célokból. Szervező ugyanakkor felhívja a figyelmet arra, hogy az átadás-átvételi elismervény mint adózási kötelezettséggel összefüggő dokumentum 7 évig megőrzésre kerül a Szervező jogszabályban előírt iratmegőrzési kötelezettségére tekintettel.

A Játékra jelentkező a 6.1. pont a) és c) alpontban megjelölt adatainak kezelésre vonatkozó hozzájárulását a Játék időtartama alatt, illetve a Nyeremény átadása előtt is visszavonhatja, ez azonban azzal a következménnyel jár, hogy a Játékban nem vesz részt, illetve elveszti a Nyeremény átvételére vonatkozó jogosultságát. Ha a nyertes Játékos a hozzájárulását a Nyeremény átvételét követően vonja vissza, akkor az általa átvett Nyereményt is vissza kell szolgáltatnia a Szervező részére. A hozzájárulás visszavonására a Játék lebonyolítása alatt és azt követően is a Szervező részére küldött direkt Facebook (Messenger) üzenetben van lehetőség. A hozzájárulás visszavonása esetén a Szervező a hozzájárulás visszavonásáig kezeli a Játékos adatait a 6.1. pontban meghatározott célokból.

A hozzájárulás visszavonása nem teszi a Szervező visszavonást megelőző adatkezelését jogszerűtlenné.

6.4. A Játékos, illetve a Nyertes által megadott személyes adatok kezelője a Szervező.

Az adatkezelő elérhetőségei:

Piedl-ker Kft. építőanyag kereskedés

székhely: 8220 Balatonalmádi, Álmos u. 2.

e-mail: tuzeppiedl@tuzeppiedl.hu

6.5. A Szervező az általa kezelt adatokat harmadik személy részére nem továbbítja (kivéve, ha erre valamely hatóság – különösen az adóhatóság – kötelezi). Felhívja ugyanakkor a Játékosok figyelmét, hogy egyes esetekben pl.: a Játékra meghívó poszthoz fűzött hozzászólással, illetve a Nyertes, nevének a Szervező Facebook- és weboldalán történő közzétételével a Játékos neve, esetleg profilképe, illetve a nyertesség ténye a Facebook felhasználók és webhasználók meghatározatlan köre számára elérhetővé válik.

Hasonlóképp egy meghatározatlan címzetti kör számára válik elérhetővé az a tartalom, amelyet a Játékos, illetve Nyertes a Szervező Facebook oldalán megoszt (pl. fényképek a Nyereménnyel), amely tartalmak megosztása a Játékos/Nyertes részéről önkéntes, arra a Szervező a Játékosokat, Nyerteseket semmilyen esetben sem kötelezi.

6.6. A Szervező a jelen tájékoztatóban foglalt személyes adatok vonatkozásában nem alkalmaz automatizált döntéshozatalt, így profilalkotást sem végez.

6.7. A Játékosnak, illetve a Nyertesnek, a személyes adatai kezelésére tekintettel joga van arra, hogy a Szervezőtől:

– tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről (különösen a kezelt személyes adatok kategóriáiról, az adatkezelés céljairól és tervezett időtartamáról, azoknak a személyéről, akikkel az adatait közölték vagy közölni fogják) – hozzáférési jog;

– kérje a pontatlan személyes adatai helyesbítését, hiányos személyes adatai kiegészítését – helyesbítéshez való jog;

– kérje a személyes adatai törlését (különösen akkor, ha visszavonta az adatkezelés jogalapját képező hozzájárulását és adatkezelésnek nincs más jogalapja; a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat kezelték vagy az adatkezelés jogellenes volt) – törléshez való jog;

– kérje személyes adatai kezelésének korlátozását (különösen, ha az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra, de a Játékos/Nyertes igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez vagy, ha az adatkezelés jogellenes, de a Játékos/Nyertes törlés helyett az adatok felhasználásának korlátozását kéri) – adatkezelés korlátozásához való jog. Az adatkezelés korlátozása esetén az érintett adatoknak főszabály szerint csak a tárolása engedélyezett.

6.8. A Játékos, illetve Nyertes a fenti 6.7. pontban foglalt jogait gyakorolhatja e-mailben az tuzeppiedl@tuzeppiedl.hu címen, postai úton való közléssel (postacím: 8220 Balatonalmádi, Álmos u. 2.

A Szervező főszabály szerint 1 hónapon belül tájékoztatja a jogait gyakorló Játékost, illetve Nyertest, a kérelem nyomán hozott intézkedésekről vagy az intézkedés elmaradásának okairól. A Szervező a kérelemre adandó válasz, illetve a szükséges intézkedések megtétele céljából a kérést és a személyes adatokat a belső hálózatán, ún. ticket-rendszerben kezeli a megkeresés megválaszolásáig, illetve a szükséges intézkedések megtételéig.

6.9. Ha a Játékos, illetve a Nyertes úgy véli, hogy személyes adatainak kezelése nem jogszerű, panasszal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH).

A NAIH elérhetőségei:
– cím: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
– postai cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
– telefonszám: +36 (1) 391-1400
– fax: +36 (1) 391-1410
– e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu
– honlap: http://naih.hu.

6.10. A Játékos, illetve Nyertes jogosult továbbá az adatainak az Általános Adatvédelmi Rendeletbe (az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete, GDPR) ütköző kezelésével kapcsolatosan bírósághoz – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszékhez – fordulni, továbbá, ha az Általános Adatvédelmi Rendelet Szervező által történő megsértése okán vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenvedett, kártérítési igényt érvényesíthet a Szervezővel szemben.

További cikkek a témában

Hírlevél

Ön is szeret az elsők között értesülni az aktuális akciókról, trendekről, a legfrissebb hírekről és szakértői tanácsokról? Iratkozzon fel hírlevelünkre! Biztosítjuk, hogy értékes információkat küldünk és soha nem terheljük feleslegesen! A Feliratkozom a hírlevélre gombra kattintva elfogadja az Adatvédelmi Szabályzatunkat.

Kapcsolat

Kérdése van termékeinkről, szolgáltatásainkról? Írjon nekünk és mi felvesszük Önnel a kapcsolatot! Felkészült szakértőnk az üzenet beérkezése után a lehető legrövidebb időn belül keresni fogja!

Telephely - Balatonalmádi

Balatonalmádi, Álmos u. 2.
Építőanyag: + 36 88 430 143
Csempe, segédanyag: +36 20 452 3789
Festék, barkács: +36 20 237 8211
Egyedi ajánlat: +36 20 374 6419
Email: tuzeppiedl@tuzeppiedl.hu
NYITVATARTÁS:
Hétfő – Péntek: 7:30 – 16:00
Szombat: 7:30 – 12:00
TÉLI NYITVATARTÁS (november 1. – március 31.):
Hétfő – Péntek: 7:30 – 16:00
Szombat: Zárva

 

Telephely - Balatonfüred

Balatonfüred, Fürdő út. 25/B.
Tel.: + 36 20 298 4425
Tel.: +36 20 298 4725
Egyedi ajánlat: +36 20 230 9371
Email: balatonfured@tuzeppiedl.hu
NYITVATARTÁS:
Hétfő – Péntek: 7:30 – 16:00
Szombat: 7:30 – 12:00
TÉLI NYITVATARTÁS (november 1. – március 31.):
Hétfő – Péntek: 7:30 – 16:00
Szombat: Zárva